top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverHadewijch Heyvaert

Interview met Kompas-coach Michèle

Loopbaanvragen? Die kan je met een gerust hart voorleggen aan Michèle Staelens! Zij is loopbaancoach bij Kompas sinds 2001 en doet haar job nog steeds met hart en ziel. Kompas-coach Hadewijch Heyvaert interviewt Michèle over haar ervaringen met loopbaancoaching.


Vanwaar je interesse om loopbaancoach te worden bij Kompas?

Uit de loopbaanbegeleiding die ik zelf rond de eeuwwisseling volgde, bleek dat ik terug meer mensen individueel wilde begeleiden. Een belangrijke waarde voor mij is: mensen laten groeien tot wie ze zijn. Ik wou mensen vooral begeleiden naar een positief doel: terug connecteren met hun diepe waarden en talenten en vandaaruit zoeken naar een passende job. Dit vond ik terug in loopbaanbegeleiding.

Hoe was de situatie toen op de arbeidsmarkt? Zie je grote verschillen met de huidige arbeidsmarkt?

Ik was toen 40 jaar en toen leefde de idee dat je al vanaf 40 jaar minder kansen had op de arbeidsmarkt. In werkelijkheid waren vooral de kansen in de social profit beperkter. Dit heeft me toen zeker niet weerhouden om te gaan voor loopbaanbegeleiding.

Naar mijn gevoel zijn de kansen op de arbeidsmarkt nu groter dan toen, tenminste als je geschoold bent. Voor wie niet geschoold is (na middelbaar onderwijs) wordt het alsmaar moeilijker, tenzij je een technische opleiding hebt (maar ook daarvoor heb je meer en meer opleiding en capaciteiten nodig).

De eisen die je terugvindt in een vacature, zijn stilaan onrealistisch geworden voor sommige jobs … wat tegenstrijdig is met de roep naar kandidaten (zeker voor knelpuntberoepen). Ook de lijst van knelpuntberoepen wordt de laatste jaren alsmaar groter. We zien nu dat voor bijna elk beroep digitale vaardigheden enorm belangrijk zijn (zelfs bij lager geschoolden). Wie digitaal niet mee is, verliest zijn kansen op de arbeidsmarkt.

Is loopbaanbegeleiding bij Kompas geëvolueerd in al die jaren? Kompas ging altijd al voor maatwerk. Dus sowieso heeft Kompas zich continu aangepast aan de evolutie van de samenleving en de arbeidsmarkt. Dit betekent dat we onze methodieken continu bijwerken. Ook de coaches scholen zich regelmatig bij.

Zeker corona zorgde (zoals bij iedereen) voor een grote aanpassing naar een digitaal aanbod. Zo geven we nu ook webinars en gaat een deel van de loopbaanbegeleidingen online door, wanneer de cliënt dit verkiest. Die digitale aanpassing hebben we vlot en met succes gemaakt.

Kompas is de laatste jaren in haar visie nog meer geëvolueerd naar een duurzame begeleiding: dit betekent dat we niet alleen kijken naar korte-termijnveranderingen (zoals veranderen van job als je je niet ok voelt in je huidige job). We kijken ook naar wat mensen nodig hebben om zich op lange termijn goed te blijven voelen in hun loopbaan. En we geven handvaten mee om zelf aan de slag te gaan. Hierin past het ACT-gericht werken: ACT is dan ook een methode die we meer en meer integreren in onze loopbaanbegeleiding.


Je werkte vanaf 2014 mee aan een ESF-project, waarin gewerkt werd met ACT. Wat is de rol van ACT in jouw begeleidingen?

ACT is een kader die ik als achtergrond meepak in de begeleiding. Dat betekent dat ik alert ben voor wanneer gedachten en emoties de cliënt weerhouden van op afstand te kijken naar wat speelt. Is het de werkcontext, zijn het de taken of zijn het de gedachten over deze dingen die zorgen voor ontevredenheid? Door dit te benoemen en samen te kijken hoe gedachten en emoties iemand beletten van tevreden te zijn en/of stappen te zetten in de loopbaan, wil ik streven naar een duurzaam proces. Een begeleiding waar ik niet ga voor de ‘quick wins’, maar voor diepgaande reflectie en langetermijneffecten.

Heel wat mensen komen na verloop van tijd opnieuw in begeleiding - vermits je na zes jaar weer recht hebt op loopbaancheques. Is het nuttig volgens jou om meerdere keren loopbaanbegeleiding te volgen?

Absoluut. Het gaat hier over stilstaan bij wat je aan het doen bent, reflecteren over hoe je jouw werk en leven wilt. Ik denk dat je dit als mens best regelmatig doet en daarvoor op regelmatige tijden externe hulp inschakelt: iemand die jou helpt om een en ander vanuit een ander perspectief te bekijken, zodat je niet vastloopt in cirkelgedachten.

Hoe beleef jij je werk als loopbaancoach zelf, wetende dat zoveel mensen echt niet gelukkig zijn in hun job? Waarin zit jouw werkplezier vooral?

Wat mij vooral drijft om deze job te blijven doen is het plezier om mensen te zien groeien in hun denkproces: de stapjes die mensen nadien zetten om anders te kijken naar hun huidige job of te veranderen van job zijn er het resultaat van.

Ik vind het ook heel bijzonder om in aanraking te komen met de diversiteit die er is bij mensen. In de loopbaanbegeleiding kom ik in contact met heel uiteenlopende mensen: hoogopgeleide mensen die intellectueel werk doen, mensen die handenarbeid doen, jonge mensen, mensen met een lange loopbaan, …. Telkens is het fascinerend zijn om te zien hoe ieder mens weer uniek is (hoe cliché dit ook moge klinken).

Waarom past het beroep van loopbaancoach na al die jaren nog steeds zo goed bij jou?

Ik ben empathisch en ben gefascineerd door de ’verhalen’ van mensen. Naast het goed luisteren, denk ik graag mee met mensen. Door dingen vanuit een ander perspectief te bekijken kan je bij mensen inzichten brengen. In loopbaancoaching werk je ook toekomstgericht, naar een doel toe: dit is iets wat me enorm motiveert. Na een aantal sessies kun je al verandering bereiken. Ik vind loopbaanbegeleiding nog altijd heel zinvol en iets wat het welzijn van mensen kan verbeteren. Daar steek ik graag mijn energie in.

Aan welk succesverhaal van een cliënt denk je met plezier terug?

Daarvoor citeer ik een cliënt: “Doorheen de verschillende sessies heb je me opnieuw een heldere blik gegeven over de talenten en valkuilen die ik als persoon bezit. Dit met als gevolg dat ik ook mijn mening over mijn job opnieuw in een juist perspectief kan bekijken. Gaandeweg heb je me ook een ander pad doen bewandelen dat mijn blik heeft verruimd. Hierdoor heb je me handvaten gegeven om een bredere kijk te krijgen op verschillende aspecten van mijn leven.

Ik ben me er dan ook sterk van bewust dat dit een levensproces is en ik vaak aan zelfreflectie zal gaan doen. Maar met de objectieve opsomming van mijn talenten en valkuilen heb ik een houvast om naar terug te grijpen, zodat ik de juiste keuzes kan maken volgens mijn waarden.

Ik wil je dan ook van harte danken voor de vele inzichten die je me gegeven hebt. Dankuwel!”208 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page