Europees Sociaal Fonds

de Europese bijdrage tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen te bevorderen, en door te investeren in menselijke hulpbronnen.


Het ESF investeert
in jouw toekomst!

ESF en Kompas

ESF project competentiedenken voor kortgeschoolden
De oudere werknemer

 

Project:
Competentiedenken voor kortgeschoolden

Kompas wil met het project competentiedenken voor kortgeschoolden de mogelijkheden tot ontplooiing voor het individu verruimen, dit zowel op persoonlijk, maatschappelijk als professioneel vlak.
Kompas heeft al enige ervaring in het begeleiden van kortgeschoolden. Met dit project willen we verder onderzoeken wat de specifieke behoeftes zijn van deze doelgroep. Dit om onze expertise te vergroten,  meer maatwerk en een aangepaste begeleiding te kunnen aanbieden.
De doelstelling van dit project is  kortgeschoolden  meer zicht te doen krijgen op de eigen specifieke competenties, nodig om hun plaats  op de arbeidsmarkt te veroveren. Hun opgedane ervaringen en bekwaamheden worden nog te vaak over het hoofd gezien waardoor kortgeschoolden niet de kansen krijgen waar ze recht op hebben. In de praktijk is het nog vaak het diploma en niet de competenties, dat telt.

Concreet heeft Kompas er zich toe geëngageerd om volgende punten te realiseren voor oktober 2007:

  1. een methodiek ontwikkelen om breed verworven competenties in kaart te brengen
  2. een instrument ontwikkelen om deze visueel en overzichtelijk te presenteren
  3. mensen leren hun competentiekaart flexibel te gebruiken zodat ze zich maximaal kunnen ontplooien

Het project is ondertussen in volle werking.
De aangepaste methodiek werd reeds getest bij een 40-tal deelnemers die ofwel individueel loopbaanbegeleiding volgden of zich inschreven voor de workshop ’De weg naar leuker werk!’.
Aan de hand van de evaluaties van deelnemers en begeleidsters werden de oefeningen bijgeschaafd. We zijn verheugd te merken dat onze aanpak werkt! Door ruime aandacht te besteden aan de competenties krijgt de deelnemer inzicht in zijn marktwaarde en vergroot dit zijn mogelijkheden voor de toekomst.
Via de competentiekaart die we integreerden in zijn persoonlijk ontwikkelingsplan, heeft hij/zij een goed zicht op wat er in zijn/haar rugzak zit aan competenties en hoe deze nog kunnen uitgebreid worden. Zo kan iedere deelnemer ook na de begeleiding verder werken aan zijn of haar loopbaan.

De oudere werknemer

Dankzij het ESF project enkele jaren geleden heeft Kompas de knowhow in het begeleiden van oudere werknemers in de praktijk kunnen toepassen en ondertussen een ruime ervaring opgedaan.
Hoewel het percentage oudere werknemers lichtjes stijgt, blijft deze doelgroep onze bekommernis aanwakkeren.
 Bijna 80 procent van de KMO werkgevers noemt oudere werknemers een meerwaarde voor de onderneming. Toch is slechts iets minder dan de helft van de 50-plussers nog aan de slag.
Volgens het Onderzoek van Flanders District of Creativity blijkt dat “oudere” werknemers het allang best vinden te mogen stoppen met werken. Toch ervaren wij elke dag dat 50 plussers echt nog gemotiveerd zijn om zich waar te maken in een boeiende job.

 

 

Kompas wordt gesubsidieerd door  het Europees Sociaal Fonds, voor meer informatie surf naar

http://www.esf-agentschap.be